Privacybeleid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van De Laatste Puntjes.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. De Laatste Puntjes behoudt zich het recht voor deze informatie te corrigeren zonder u hierover in te lichten.

Onze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Door De Laatste Puntjes per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

De Laatste Puntjes staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

GEBRUIK
De webwinkel dient op deugdelijke wijze gebruikt te worden. Bij onjuist gebruik (hacken, overvloedige database sessies etc.) behoudt De Laatste Puntjes zich het recht voor uw acties op deze webwinkel te monitoren en indien nodig de toegang hiertoe te ontzeggen. Bij ernstig misbruik zullen gerechtelijke procedures worden overwogen.

ALGEMENE VRIJWARING
Bij het gebruik van deze webwinkel zal u De Laatste Puntjes en al haar werknemers, licentiehouders, leveranciers en klanten vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen inclusief de kosten daarvan.